Site announcements


Available courses

Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại quốc tế

Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại quốc tế

Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng anh trong hoạt động mua bán xuất nhập khẩu, hợp đồng thương mại, thanh toán quốc tế.


Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn khóa 22 ôn tập Học phần Tiếng Anh I, tôi có tạo bài ôn tập trắc nghiệm gồm 5 Phần, mỗi phần 80 câu hỏi. Chúc các bạn đạt điểm cao ở học phần này nhé.

M.N

Logistics căn bản
Mai Hoàng ThịTuấn Lê AnhMai Phạm Thị

Logistics căn bản

Học phần Logistics căn bản cung cấp cho sinh viên khái quát về Logistics thông qua các định nghĩa, chức năng Logistics đảm nhận liên quan đến các hoạt động quản trị chuỗi cung ứng

Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Tóm tắt nội dung môn học

Môn học phân tích hoạt động kinh doanh là môn học nhằm cung cấp các kỹ năng đánh giá để giúp cho người học vận dụng các phương pháp phân tích vào việc phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, các yếu tố sản xuất kinh doanh, các chi phí hoạt động kinh doanh; phân tích lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh, tài sản và vốn hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Môn học giúp người học nhận diện, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng. Thông qua đó, người học có thể đề xuất và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp.Click vào đây để tham gia khóa học.

Hệ thống thông tin Logistics

Hệ thống thông tin Logistics

Khóa học Hệ thống thông tin Logistics giúp sinh viên nắm được kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp Logistics nói riêng như:

- Hệ thống thông tin trong quản lý giao nhận hàng hóa

- Hệ thống thông tin trong quản lý dịch vụ vận tải

- Hệ thống thông tin kho bãi

- Hệ thống thông tin quản lý hàng tồn kho

- Hệ thống thông tin trong quản lý đơn hàng

- Hệ thống thông tin dịch vụ booking dịch vụ vận tải tàu biển, đường bộ

- Thủ tục hải quan điện tử

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Logistics Quốc tế

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Logistics Quốc tế

Thực hiện và báo cáo tiến độ và các nội dung Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu. Yêu Cầu sinh viên cung cấp thông tin 

1. Cung cấp thông tin công ty nơi sv đang thực tập (Ngày 19/4/2019)

2. Chốt tên đề tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp (Ngày 24/4/2019)

3. Cung cấp tất cả các chứng từ và tài liệu liên quan đến Báo cáo thực tập cung như công việc thực tế tại công ty SV thực tập

4. Thực hiện báo cáo tiến độ hoàn thành báo cáo TTTN theo yêu cầu của GVHD qua website ứng dụng này.

5. Các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Báo cáo TTTN

- Thể thức và nội dung theo quy định của trường (Các bạn tham khảo quy định về BCTTTN )

- Các chứng từ phải khớp với Báo cáo TNTN 


Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Thực hiện và báo cáo tiến độ và các nội dung Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu. Yêu Cầu sinh viên cung cấp thông tin 

1. Cung cấp thông tin công ty nơi sv đang thực tập (Ngày 19/4/2019)

2. Chốt tên đề tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp (Ngày 24/4/2019)

3. Cung cấp tất cả các chứng từ và tài liệu liên quan đến Báo cáo thực tập cung như công việc thực tế tại công ty SV thực tập

4. Thực hiện báo cáo tiến độ hoàn thành báo cáo TTTN theo yêu cầu của GVHD qua website ứng dụng này.

5. Các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Báo cáo TTTN

- Thể thức và nội dung theo quy định của trường (Các bạn tham khảo quy định về BCTTTN )

- Các chứng từ phải khớp với Báo cáo TNTN