Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại quốc tế

Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại quốc tế

Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng anh trong hoạt động mua bán xuất nhập khẩu, hợp đồng thương mại, thanh toán quốc tế.