Các học phần căn bản

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn khóa 22 ôn tập Học phần Tiếng Anh I, tôi có tạo bài ôn tập trắc nghiệm gồm 5 Phần, mỗi phần 80 câu hỏi. Chúc các bạn đạt điểm cao ở học phần này nhé.

M.N