Các môn học cơ sở

Logistics căn bản
Mai Hoàng ThịTuấn Lê AnhMai Phạm Thị

Logistics căn bản

Học phần Logistics căn bản cung cấp cho sinh viên khái quát về Logistics thông qua các định nghĩa, chức năng Logistics đảm nhận liên quan đến các hoạt động quản trị chuỗi cung ứng