Học phần HTTT Logistics 

Hệ thống thông tin Logistics

Hệ thống thông tin Logistics

Khóa học Hệ thống thông tin Logistics giúp sinh viên nắm được kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp Logistics nói riêng như:

- Hệ thống thông tin trong quản lý giao nhận hàng hóa

- Hệ thống thông tin trong quản lý dịch vụ vận tải

- Hệ thống thông tin kho bãi

- Hệ thống thông tin quản lý hàng tồn kho

- Hệ thống thông tin trong quản lý đơn hàng

- Hệ thống thông tin dịch vụ booking dịch vụ vận tải tàu biển, đường bộ

- Thủ tục hải quan điện tử