Bài Tập nhóm chương số 1 cho lớp LT601 Ngày 26/2/2010

Các Nhóm hoàn thành bài tập trong ngày hôm nay (đến 12h00' ngày 28/2/2020). Các bạn cố gắng hoàn thành bài tập trước thời gian quy định, sau thời gian này hệ thống sẽ không cho nộp bài. Hình thức nộp bài như sau:

B1: Các bạn đăng nhập vào tài khoản nhóm

B2. Vào khóa học Phân tích HĐKD XNK

B3. Vào Assignment  "Bài Tập nhóm chương số 1 cho 3 lớp CQ602, 603 và LT601 Ngày 19/2/2010", xuống cuối trang nhấn vào add submission, cửa sổ "online text" xuất hiện và các bạn làm bài tập trên cửa sổ này. 

B4. Sau khi làm xong, các bạn nhấn vào save changes để nộp bài

(Tôi sẽ hướng dẫn thêm qua zalo)

Câu 4.  Có tài liệu về bán ra mặt hàng may mặc của doanh nghiệp Việt An trong năm N
như sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch

Thực hiện

Khối lượng hàng bán ra

Cái

19000

18000

Giá bán

Nghìn đồng/cái

1000

1100

 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng mặt hàng A
của doanh nghiệp trong năm và xác định ảnh hưởng của luợng bán, giá bán bằng
phương pháp thay thế liên hoàn.

 

Câu 5. Có tài liệu về doanh nghiệp Thương mại Trọng Tín trong năm N như sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch

Thực hiện

Doanh thu bán hàng

tr.đ

20.000

20.090

Năng suất lao động bình quân

tr.đ/người

400

380

Tiền lương bình quân

Tr.đ/người

50

55

 

Yêu cầu:
1/ Phân tích hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp trong năm bằng
phương pháp so sánh.
2/ Xác định ảnh hưởng của các chỉ tiêu trên đến tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong năm bằng phương pháp thay thế liên hoàn.
3/ Xác định ảnh hưởng của các chỉ tiêu trên đến tình hình thực hiện kế hoạch chi phí tiền lương của doanh nghiệp trong năm và bằng phương pháp chênh lệch.

Câu 6. Có tài liệu về doanh nghiệp Hà Anh trong năm N như sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch

Thực hiện

Khối lượng sản phẩm sản xuất

Sản phẩm

13000

12000

Hao phí giờ công cho 1 sản phẩm

Giờ/sản phẩm

0,5

0,45

Chi phí tiền lương cho một sản phẩm

ng.đ/sản phẩm

10

9,9

 

Yêu cầu:
1/ Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí tiền lương của doanh nghiệp trong năm và xác định ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm sản xuất và chi phí tiền lương một sản phẩm bằng phương pháp thay thế liên hoàn, chênh lệch.
2/ Xác định ảnh hưởng của nhân tố hao phí giờ công cho 1 sản phẩm đến tình hình thực hiện kế hoạch chi phí tiền lương của doanh nghiệp trong năm bằng phương pháp chênh lệch.