Bài tiểu luận nhóm cuối khóa

Các nhóm thực hiện bài tiểu luận:

1. Yêu cầu Nội dung bài tiểu luận:

Nhóm sinh viên có thể chọn cho mình một công ty đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực Logistics (trong và ngoài nước)  đáp ứng các tiêu chí như sau:

·       Về chuyên môn

-      Nền tảng, lĩnh vực và phạm vị hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty

-      Lựa chọn Mô tả chi tiết một hoặc các hoạt động Logistics hay dịch vụ mà công ty đang cung cấp và mô tả mô hình hệ thống thông tin của một trong những hệ thống như sau:

- Hệ thống thông tin trong quản lý giao nhận hàng hóa

- Hệ thống thông tin trong quản lý dịch vụ vận tải

- Hệ thống thông tin kho bãi

- Hệ thống thông tin quản lý hàng tồn kho

- Hệ thống thông tin trong quản lý đơn hàng

- Hệ thống thông tin dịch vụ booking dịch vụ vận tải tàu biển, đường bộ

Cho nhận xét về hệ thống này.

·       Về kỹ năng

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Tìm hiểu và phân tích hệ thống đáp ứng nhu cầu quản lý dịch vụ Logistics của DN.

2. về thể thức
Số trang: Không quá 20 trang
Font chữ: Timenewroman
Cỡ chữ 13; 1,5pt
3. Thời gian nộp bài 
Trước buổi học cuối cùng của khóa học 24 giờ