Bài tiểu luận nhóm cuối khóa

Các nhóm thực hiện bài tiểu luận:
A. Lựa chọn 1: làm bài tiểu luận

1. Yêu cầu Nội dung bài tiểu luận:

Nhóm sinh viên có thể chọn cho mình một công ty đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực Logistics (trong và ngoài nước)  đáp ứng các tiêu chí như sau:

·       Về chuyên môn

-      Nền tảng, lĩnh vực và phạm vị hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty

-      Lựa chọn Mô tả chi tiết một hoặc các hoạt động Logistics hay dịch vụ mà công ty đang cung cấp và mô tả mô hình hệ thống thông tin của một trong những hệ thống như sau:

- Hệ thống thông tin trong quản lý giao nhận hàng hóa

- Hệ thống thông tin trong quản lý dịch vụ vận tải

- Hệ thống thông tin kho bãi

- Hệ thống thông tin quản lý hàng tồn kho

- Hệ thống thông tin trong quản lý đơn hàng

- Hệ thống thông tin dịch vụ booking dịch vụ vận tải tàu biển, đường bộ

Cho nhận xét về hệ thống này.

·       Về kỹ năng

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Tìm hiểu và phân tích hệ thống đáp ứng nhu cầu quản lý dịch vụ Logistics của DN.

2. về thể thức
Số trang: Không quá 20 trang
Font chữ: Timenewroman
Cỡ chữ 13; 1,5pt


B.  Chọn một trong số các phần mềm có liên quan đến quản lý hoạt động logistics. Ví dụ:

  * Phần mềm quản lý vận tải

  * Phần mềm ql kho

  * phần mềm kiểm soát hang tồn kho

  * Phần mềm quản lý bãi xe hoặc container

  * Phần mềm tối ưu sắp xếp hang hóa vào container

  * phần mềm booking dịch vụ vận tải

  Lưu ý là phải nêu tên phần mềm trong bài TL, phần mềm cho sử dụng trial

Sau khi lựa chọn phần mềm, các bạn sẽ làm các  yêu cầu sau:

1.Nêu tính năng của phần mềm, nó giải quyết vấn đề gì
2.Nêu các module của phần mềm,module chính là gì
3.Lựa chọn một module chính để mô tả:
•Dữ liệu nhập đầu vào bao gồm trường dữ liệu nào, chụp form điền thông tin vào TL
•Mô tả cách thức xử lý thông tin của phần mềm

  Ví dụ phần mềm tra cước vận chuyển: thông tin đầu vào: là weight, volume, điểm khởi hành và điểm giao hang, đầu ra là cước tham khảo, vì vậy phần mềm phải xử lý dữ liệu đầu vào là tính toán cước vận chuyển dựa trên dữ liệu đầu vào.

•Mô tả thông tin đầu ra bao gồm thông tin gì, trường dữ liệu nào

3. Thời gian nộp bài 
Trước buổi học cuối cùng của khóa học 24 giờ