Chọn 01 doanh nghiệp phù hợp, tìm hiểu và vẽ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp này

1. Doanh nghiệp sản xuất và phân phối sữa

2. Doanh nghiệp sản xuất và chế biến bánh mỳ

3. Doanh nghiệp sản xuất và phân phối Ô tô

Đảm bảo các tiêu chí sau:

3 lớp (tiers) nhà cung ứng và 3 lớp khách hàng