yêu cầu nội dung và hình thức bài thuyết trình cuối khóa

Nội dung thuyết trình:

Nhóm sinh viên có thể chọn cho mình một công ty đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực Logistics (trong và ngoài nước) để làm bài thuyết trình phải đáp ứng các tiêu chí như sau:

·       Về chuyên môn

-      Nền tảng, lĩnh vực và phạm vị hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty

-      Lựa chọn Mô tả chi tiết một hoặc các hoạt động Logistics hay dịch vụ mà công ty đang cung cấp.

 

+ Dịch vụ khách hàng

+ Quy trình và nghiệp vụ nhận và xử lý đơn hàng

+ Quy trình và nghiệp vụ quản lý dự trữ (kiểm soát tồn kho)

+ Quản lý kho, bãi (warehousing)

+ Quy trình và nghiệp vụ vận tải giao nhận  

 

-      Nhận biết và phân tích điểm mạnh và điểm yếu trong nghiệp vụ liên quan đế hoạt động Logistics hiện tại của công ty.

-      Đề xuất các giải pháp để khắc phục điểm yếu trong quy trình, nghiệp vụ cung cấp dịch vụ của công ty để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

·       Về kỹ năng

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Kỹ năng thuyết trình; Nói to, rõ ràng, soạn slide bằng tiếng anh (được công điểm)