Đề cương chi tiết môn học

NỘI DUNG CHÍNH KHÓA HỌC (Lịch dự kiến)

 

Buổi 1 : 5 tiết

- Phổ biến các nội dung trong chương trình (1 tiết)

- Phần 1 : Chuỗi cung ứng (2 tiết)

- Phần 2:  Định nghĩa logistics (2 tiết)

Buổi 2: 5 tiết

Chức năng Logistics và tầm quan trọng của Logistics trong doanh nghiệp

* Phân tích và thảo luận Case study

Buổi 3: 5 tiết

Hệ thống thông tin trong logistics

* Phân tích và thảo luận  Case study

Buổi 4: 5  tiết

-        Kiểm tra (01 Tiết)

-        Dự trữ (inventory cotrolling) và quản lý kho (warehousing)

* Phân tích và thảo luận  Case Study

 

Buổi 5: 5 tiết

Chức năng vận tải trong logistics

* Phân tích và thảo luận  Case Study

Buổi 6: Thuyết trình nhóm

Cấu trúc điểm học phần:

Thang điểm: 10 điểm

Điểm trung bình bộ phận: 4 điểm

+ Điểm chuyên cần: 25% x 4 điểm=1 điểm

+ Bài tập cá nhân hoặc nhóm tại lớp: 25% x 4 điểm=01 điểm

+ Thi giữa kỳ (thuyết trình nhóm): 50% x 4 điểm=02 điểm

Kiểm tra kết thúc học phần: 6 điểm

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học sinh viên có thể:

         

-        Khái quát về chuỗi cung ứng và các công đoạn trong chuỗi cung ứng mà logistics sẽ đảm nhận

-        Định nghĩa Logistics và tầm quan trong của Logistics trong doanh nghiệp

-        Nắm bắt được các chức năng chính hỗ trợ Logistics trong doanh nghiệp

o   Xử lý đơn hàng

o   Kiểm soát tồn kho, quản lý dữ trữ

o   Dự báo nhu cầu

o   Quản lý kho, bãi (warehousing)

o   Vận tải: routing và scheduling

-        Nắm tầm quan trọng của hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong quản trị Logistics

 

Phương pháp học tập:

 

Chúng ta tiếp cận chương trình với 3 nhiệm vụ chính của Logistics:

+ Lập kế hoạch (Planning): Đưa ra quyết định mục tiêu của doanh nghiệp

+ Tổ chức (Organizing): Lựa chọn và bố trí các nguồn lực

+ Kiểm soát (Controlling): Đánh giá quá trình thực hiện (Performance ) và đưa ra hành động đúng để kiểm soát thực hiện mục tiêu

 

Khóa học tập trung vào sự kết hợp bài giảng của giảng viên, giải quyết vấn đề, thảo luận và phân tích case study và bài tập cá nhân.

 

Sinh viên nên chuẩn bị bài trước khi đến lớp bằng việc đọc các phần trong giáo trình có liên quan đến bài giảng cũng như tài liệu tham khảo (handout) mà giáo viên gởi cho sinh viên. Sau đó giáo viên sẽ kiểm tra việc đọc sách của sinh viên thông qua việc đặt những câu hỏi hay thực hiện các bài testing.

 

Bài tập cá nhân và nhóm

 

Bài tập cá nhân:

 

Cuối mỗi chương, sinh viên sẽ có một bài tập cá nhân bao gồm trả lời các câu hỏi hay phân tích và thuyết trình case study với mục đích là đánh giá sự tiếp thu bài học của sinh viên.

 

Bài tập nhóm:

+ Bài tập nhóm sẽ được thực hiện vào cuối mỗi chương để đánh giá sự tiếp thu của sinh viên cũng như thái độ và kỹ năng làm việc nhóm.

+ Sinh viên sẽ làm bài thuyết trình sẽ được thực hiện vào buổi học cuối cùng của học phần.

 

Thi giữa kỳ: Thời gian quy định cho một nhóm thuyết trình có thể tù 15 đến 20 phút bao gồm phần hỏi và trả lời. Khi một nhóm thuyết trình xong, mỗi nhóm còn lại phải đặt ít nhất 1 câu hỏi cho nhóm thuyết trình

 

Nội dung thuyết trình:

Nhóm sinh viên có thể chọn cho mình một công ty đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực Logistics (trong và ngoài nước) để làm bài thuyết trình phải đáp ứng các tiêu chí như sau:

·       Về chuyên môn

-      Nền tảng, lĩnh vực và phạm vị hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty

-      Lựa chọn Mô tả chi tiết một hoặc các hoạt động Logistics hay dịch vụ mà công ty đang cung cấp.

 

+ Dịch vụ khách hàng

+ Quy trình và nghiệp vụ nhận và xử lý đơn hàng

+ Quy trình và nghiệp vụ quản lý dự trữ (kiểm soát tồn kho)

+ Quản lý kho, bãi (warehousing)

+ Quy trình và nghiệp vụ vận tải giao nhận  

 

-      Nhận biết và phân tích điểm mạnh và điểm yếu trong nghiệp vụ liên quan đế hoạt động Logistics hiện tại của công ty.

-      Đề xuất các giải pháp để khắc phục điểm yếu trong quy trình, nghiệp vụ cung cấp dịch vụ của công ty để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

·       Về kỹ năng

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Kỹ năng thuyết trình; Nói to, rõ ràng, soạn slide bằng tiếng anh (được công điểm)

Last modified: Thursday, 3 January 2019, 10:43 AM